Naše služby - Rady pro dům - příprava, konzultace, stavební dozor, dotace


Naše služby

Komplexní poradenský servis ve stavebnictví

V rámci celkové poskytované činnosti provádíme i poradenský servis ve stavebnictví od konzultací až po konečné řešení vyhovujícím jak zákazníkům, tak i realizačním firmám.


Energetické hodnocení budov, posudky, návrhy

Pro své zákazníky provádíme komplexní hodnocení budov při hospodaření s energií jak ve stávajících stavbách, tak i v novostavbách.

Jednotlivě či k projektovým dokumentacím provádíme:

 • Průkaz energetické náročnosti budovy – PENB
 • Odborné posudky stávajících i nových stavů objektů
 • Výpočet energetických ztrát objektu

Projekční činnost ve stavebnictví

Naše projekční kancelář poskytuje projekční a inženýrské služby. Projektujeme dokumentace novostaveb, rekonstrukcí a modernizací objektů jak bytového tak občanského vybavení. Projekty jsou zpracovávány dle platného znění vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Součástí každé dokumentace jsou položkové rozpočty spolu s výkazem výměr.

Pasportizace a zaměření stávajících staveb:

 • Stavebně technický průzkum stávajícího stavu objektu a konstrukcí
 • Zpracování pasportu objektu (projekt stávajícího stavu)
 • Zaměření skutečného provedení stavby
 • Digitalizace starých projektů

Návrhy studie:

 • Architektonické studie řešení staveb
 • Návrhy interiérů

Projekční činnost:


Zpracování projektů pro:

 • Územní rozhodnutí
 • Ohlášení stavby
 • Stavební povolení
 • Realizaci stavby
 • Projekt skutečného provedení stavby

Speciální projekce

 • Projekce železobetonových konstrukcí
 • Zpracování výrobní dokumentace ocelových konstrukcí
 • Zpracování dokumentace statických sanací

Činnost koordinátora BOZP

Dle nového stavebního zákona je nutná činnost koordinátora BOZP při jakékoliv výstavbě či stavební realizaci. Cílem této činnosti je zajištění koordinátora pro fáze přípravy i realizace staveb.

Pro stavebníky jsme poskytnout v oblasti BOZP následující:

Zpracování:

 • přehledu rizik stavby
 • přehledu právních předpisů BOZP vztahujících se ke stavbě
 • plánu BOZP na staveništi
 • oznámení o zahájení stavebních prací
 • pracovních postupů na výstavbu.

Prevence:

 • návrh vhodných opatření BOZP
 • předcházení nebezpečných rizik
 • průběžné vyhodnocování rizik

Kontrola

 • pracovních postupů na stavbě
 • dodržování právních předpisů BOZP
 • plnění nápravních opatření

Vedení

 • záznamů o činností koordinátora BOZP na staveništi a průkazné dokumentace

Příprava dokumentů pro výstavbu

Tak jako vše v dnešní době, tak se i výstavba neobejde bez pořádného papírování.

Pro stavebníky jsme schopni zařídit následující dokumenty a podklady:

 • vyřízení územního souhlasu, územního rozhodnutí, stavební povolení či ohlášení stavby
 • vyjádření dotčených orgánů a správců sítí
 • obstarání vstupních podkladů pro vypracování projektu
 • zajištění souhlasů majitelů sousedních nemovitostí
 • zajištění projektové dokumentace
 • zastupování investora (zákazníka) při jednání s orgány statní správy
 • příprava všech dokumentů a podkladů ke kolaudaci

Aktuality

Nová prováděcí vyhláška 78/2013 Sb. - energetický průkaz budovy

27.3.2013

Nová prováděcí vyhláška 78/2013 Sb. s platností od 1.4.2013 k zákonu 406/2000 Sb. ruší stávající vyhlášku 148/2007 Sb. Zjišťujeme více informací.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

27.3.2013

Předpokládáme aktualizaci podmínek dotačního programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM začátkem Dubna 2013. Již evidujeme první uchazeče o dotace. Kontaktujte nás včas, ať máte náskok před ostatními, balík s penězi není bezedný. Dororučuji řešit dotace v předstihu!! Adam Bialek

Upgrade

3.2.2012

Připravujeme aktualizaci stránek. Dotazy na činnost firmy směrujte telefonicky na mne. Tel: 603 778 742 Děkuji Adam