Zelená úsporám - služby k dotačnímu programu - Rady pro dům


Zelená úsporám

Registrace SVT v Programu Zelená Úsporám

Pro zdárné podání žádosti a následné vyplacení dotací z programu Zelená úsporám, Vám zajistíme následující:

 • Odbornou konzultaci přímo u Vás a to zcela zdarma!
    - zjistíme jaký je výchozí stav budovy a co z toho pro Vás vyplývá
    - navrhneme možná řešení a zodpovíme Vaše dotazy
    - seznámíme Vás s následujícími kroky
 • Administrativně – technické podklady
    - zhotovíme projektovou dokumentaci pro účely programu ZÚ
    - zadáme výpočty energetické náročnosti budovy (ENB)
    - vybereme s Vámi nejefektivnější variantu úsporných opatření
 • Zkompletování žádosti o dotace a zastupování žadatele
    - poskytneme Vám veškeré potřebné formuláře
    - žádost pro Vás vyplníme, zkompletujeme s požadovanými dokumenty a předáme
      na SFŽP
    - budeme Vás zastupovat v celém procesu příprav i realizace
 • Garanci akreditovaných odborníků, dodavatelů a technologií
    - spolupracujeme s dodavateli vedenými v SOD (seznam odborných dodavatelů)
    - doporučujeme výrobky a technologie registrované v databázi programu ZÚ
    - projektovou dokumentaci a výpočty ENB pro nás dělají akreditovaní odborníci
 • Přiznáním dotace naše práce nekončí
    - zkompletujeme podklady nutné k jejímu proplacení
    - zajistíme profinancování projektové dokumentace a výpočtu ENB
    - všechny dokumenty uchováme pro případnou zpětnou kontrolu dodržování podmínek
      programu Zelená úsporám ze strany SFŽP

Od 30.4. 2009 jsme zaregistrováni v SOD v programu Zelená úsporám a realizujeme energetická opatření jako je zateplení obvodového pláště budovy a izolatérské práce s tepelnými izolacemi.

Kontaktní linka pro Zelenou úsporám: 724 771 751
e-mail: zelenausporam@radyprodum.cz

Našimi odbornými dodavateli a spolupracovníky v rámci programu Zelená úsporám jsou např.:

 • Česká Spořitelna
 • Baumit
 • Stachema
 • Knauf
 • ROTAFLEX

Aktuality

Nová prováděcí vyhláška 78/2013 Sb. - energetický průkaz budovy

27.3.2013

Nová prováděcí vyhláška 78/2013 Sb. s platností od 1.4.2013 k zákonu 406/2000 Sb. ruší stávající vyhlášku 148/2007 Sb. Zjišťujeme více informací.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

27.3.2013

Předpokládáme aktualizaci podmínek dotačního programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM začátkem Dubna 2013. Již evidujeme první uchazeče o dotace. Kontaktujte nás včas, ať máte náskok před ostatními, balík s penězi není bezedný. Dororučuji řešit dotace v předstihu!! Adam Bialek

Upgrade

3.2.2012

Připravujeme aktualizaci stránek. Dotazy na činnost firmy směrujte telefonicky na mne. Tel: 603 778 742 Děkuji Adam