Nová zelená úsporám

Pro zdárné podání žádosti a následné vyplacení dotací z programu Nová zelená úsporám, Vám zajistíme následující:

  • Odbornou konzultaci přímo u Vás a to zcela zdarma!
  • Zjistíme jaký je výchozí stav budovy a co z toho pro Vás vyplývá
  • Navrhneme možná řešení a zodpovíme Vaše dotazy
  • Připravíme veškeré podklady k registraci dotace NZÚ
  • Zhotovíme projektovou dokumentaci pro účely programu NZÚ
  • Vypracujeme kompletní energetické hodnocení budovy
  • Vybereme s Vámi nejefektivnější variantu úsporných opatření
  • Zkompletování žádosti o dotace
  • Zkompletujeme podklady nutné k jejímu proplacení
  • Všechny dokumenty uchováme pro případnou zpětnou kontrolu dodržování podmínek programu NZÚ ze strany Státního fondu životního prostředí ČR

Kontaktujte nás

Telefon nebo e-mail je povinný údaj. Prosím vyplňte alespoň jeden z nich.

Adam Bialek

Na Poříčí 595, budova B, 738 01 Frýdek - Místek

(+420) 603 778 742